Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kirkkopalvelut ry.
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietohallintopäällikkö Jukka Repo
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää
jukka.repo@kirkkopalvelut.fi
040 140 7457

3. Rekisterin nimi

Kirkkopalvelut Vapaaehtoistyö

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Viestintä ja yhteydenpito

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Osoite
Syntymäaika
Puhelinnnumero
Sähköpostiosoite ja sitä vastaavat yhteydenpitotavat
Auttamisprofiilitiedot (esim. haetut vapaaehtoistehtävät)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyiltä itseltään kerätyt tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Kirkkopalvelut ry:n jäsenjärjestöille ja -seurakunnille sekä muille www.vapaaehtoistyo.fi -sivuston kautta vapaaehtoistöitä tarjoaville yhteistyökumppaneille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Lukitussa tilassa, pääsy vain niillä joiden työtehtäviin ko. asiakkaiden asioiden hoitaminen kuuluu. Rekisteriin ei ole pääsyä ulkopuolisilta

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot ovat järjestelmässä, joka on suojattu salatulla yhteydellä (SSL). Henkilötietoja voi käsitellä vain nimetyt henkilöt. Pääsy on rajattu työtehtävien mukaisesti käyttöoikeuksilla, käyttäjätunnuksilla ja monimutkaisilla salasanoilla.

© 2015 Kirkkopalvelut ry.