Auttamalla toisiamme Suomi on parempi paikka kaikille

Vapaaehtoistyö.fi-palvelusta löydät vapaaehtoistehtäviä ja voit ilmoittaa niistä.

Volunteer

Etsi vapaaehtoistehtävää

Missä?

Kunta tai kaupunki

Milloin?

Päivämäärä muodossa 01.02.2020

Valitse teemat

Valitse vapaaehtoistoiminnan teemat. Ketä haluat auttaa ja mitkä asiat kiinnostavat?

Kansainvälisyys ja globaali vastuu

Seurakuntatoiminta

Also for English speakers

Sopii alle 18-vuotiaille

Tuettu vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat

Etätyö puhelimitse tai verkossa

Järjestötoiminta

Pop up eli kertaluontoiset tehtävät

Ilmasto, ympäristö ja eläimet

Vammaiset ja muut erityisryhmät

Tapahtumat ja talkoot

Ikäihmiset

Urheilu, liikunta ja ulkoilu

Kirpputorit ja myyjäiset

Ystävä- ja kaveritoiminta

Päihde- ja mielenterveystyö

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Lapset, nuoret ja perheet

Ukraina

Päivystys, ensiapu, pelastus ja kriisityö

Musiikki, taide ja käsityöt

Kokemuksia

Vapaaehtoisen terveisiä: Muiden auttaminen tuo onnellisuutta elämään experience image
21.9.2023

Vapaaehtoisen terveisiä: Muiden auttaminen tuo onnellisuutta elämään

Olen Merja, 64, ja teen vapaaehtoistyötä. Olen elämäni aikana sairastunut vakavasti kahdesti, niin että se on vaikuttanut työkykyyni ja johtanut myös työttömyysjaksoihin. Työttömänä ollessani olen lähes aina tehnyt vapaaehtoistöitä – lähinnä yleishyödyllisissä yhdistyksissä suunnitellen ja toteuttaen toimintaa ihmisten hyvinvoinnin eteen. 

Viime vuosina olen toiminut vapaaehtoisena ennen kaikkea HSP Suomi ry:ssä, jossa mm. ohjaan ryhmiä, päivystän puhelimessa ja ylläpidän yhdistyksen blogia yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. 

Olen myös kokemustoimija useamassakin aiheessa.

Olen aina halunnut auttaa ihmisiä ja antaa vaikka vähästäkin osaamisestani. Onneksi siihen on paljon mahdollisuuksia. 

Lähettäisin sellaisia terveisiä kaikille, että vapaaehtoisuus kannattaa aina. Omasta osaamisestaan jakaminen on hauskaa ja antoisaa. Muiden auttaminen tuo onnellisuutta elämään.

Erityisesti työttömille ja eläkeläisille vapaaehtoistoiminta voi antaa paljon. Ja toki kenelle tahansa, kunhan aikaa riittää ,eli kovin hektisessä elämäntilanteessa ei kannata yrittää, tehdä yli oman aikansa ja voimiensa.

Minusta kaikki työ on samanarvoista, on se sitten palkka- tai vapaaehtoistyötä, omaishoitoa, tai muuta vastaavaa, niin se on arvokasta. Jokainen tekee mitä voi ja jaksaa, se on tärkeintä. Toki perustoimeentulo pitää jokaisella olla, teki mitä hyvänsä.

Kenetkähän muuten sinä voit tänään tehdä onnelliseksi tai kenen elämää helpottaa? Joskus se olet myös sinä itse, eli: vapaaehtoinen, pidäthän myös hyvää huolta itsestäsi ja haet itsekin apua, milloin sitä tarvitset. Joskus ollaan auttamassa, joskus taas saamassa apua eikä kukaan ole tai tarvitse olla täydellinen.  

Merja, vapaaehtoinen

Vapaaehtoistyö.fi tarjoaa kohtaamispaikan ja asiantuntijapalveluja experience image
12.9.2023

Vapaaehtoistyö.fi tarjoaa kohtaamispaikan ja asiantuntijapalveluja

Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelu on toiminut vilkkaana läpi kesän. Moni on antanut arvokasta aikaansa myös lomakaudella. Vapaaehtoistehtäviin on sivuston kautta ilmoittauduttu tänä vuonna jo lähes 3 700 kertaa!

Näin syksyn kynnyksellä moni etsii mielekästä tekemistä pimenevään vuodenaikaan ja itselle soveltuva vapaaehtoistehtävä onkin monelle hyvä vaihtoehto. Sekä vapaaehtoistoiminnan parissa työskentelevillä ammattilaisilla että itse vapaaehtoisilla jälleen edessään antoisa ja tapahtumarikas syyskausi. 

Vapaaehtoistoiminnan merkitys 

Oletko tiennyt, kuinka valtavan tärkeä rooli vapaaehtoistoiminnalla on yhteiskunnassamme? Vapaaehtoisena toimimisen tuomat hyvinvointivaikutukset korostuvat tutkimuksissa kerta kerran jälkeen. Mm. Oikeusministeriön julkaisussa 2023:2 Kohti kansalaistoiminnan kukoistusta – miten verkostojärjestöt sekä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyö tukevat vapaaehtoistoimintaa?  todetaan, että vapaaehtoistoiminta ja sitä toteuttavat tahot ovat kunnalle välttämättömyys: kunnat tarvitsevat kansalaisyhteiskuntaa hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvointivaikutusten lisäksi vapaaehtoistoiminnan taloudellinen merkitys on valtava. Kansalaisareena ry:n selvityksessä Jukka Hoffrén: Vapaaehtoistyön arvo Suomessa 2023 on laskettu vapaaehtoistyön arvoksi lähes 3,2 miljardia euroa, joka vastaa 1,3 % bruttokansantuotteestamme. Kyseessä on koko yhteiskunnan kannalta merkittävästä toiminnasta, jossa erityisesti vapaaehtoistoiminnan organisoijat ja koordinoijat ovat aivan ensiarvoisen tärkeitä. 

Vapaaehtoistyö.fi-palvelussa tapahtuu 

Mitä kaikkea Vapaaehtoistyö.fi tarjoaa? Ensisijaisesti se on kaikille avoin valtakunnallinen vapaaehtoistehtäviä välittävä verkkopalvelu, joka toimii vapaaehtoistehtäviä tarjoavien ja niitä etsivien kohtaamispaikkana. Vapaaehtoistyö.fi toteuttaa myös vuosittain Vapaaehtoisten kyselyn, joka sulkeutui tämän vuoden osalta elokuun lopussa. Kyselyyn saatiin ennätysmäärä vastauksia, joiden pohjalta saadaan arvokasta tietoa vapaaehtoistoimijoiden kokemuksista. Lämmin kiitos kaikille vastaajille! Kyselyn tuloksia julkaistaan syksyn mittaan.

Vapaaehtoistyö.fi-palvelun asiantuntijat Satu ja Elisa pitävät syksyn aikana jälleen suositun Onnistumisen iloa vapaaehtoistoimintaasi -koulutuswebinaarisarjansa. Jos yhteisönne kaipaa tietoa tai tukea vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen, vielä ehtii ilmoittautua kolmeen seuraavaan maksuttomaan webinaariin:

 Ke 4.10. klo 13–14.30 Vapaaehtoistoiminnasta viestiminen

To 2.11. klo 13–14.30 Vapaaehtoisten hyvinvointi

To 14.12. klo 13–14.30 Vapaaehtoistoiminnan muutostrendit

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/onnistumiseniloas2023

Vapaaehtoistyö.fi-palvelu julkaisee säännöllisesti uutiskirjeitä sekä vapaaehtoisille että tehtävientarjoajille:

Vapaaehtoistehtävien tarjoajat: https://link.webropol.com/s/tilaatehtavantarjoajanuutiskirje

Vapaaehtoistehtäviä etsivät: https://link.webropol.com/s/tilaavapaaehtoisenuutiskirje

Jos yhteisösi kaipaa infoa Vapaaehtoistyö.fi-sivuston käytöstä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Sivuston tiedot on kuvattu myös Suomi.fi:n Palvelutietovarantoon

Onnistumisen iloa vapaaehtoistoimintaan!

Heli Väisänen, Vapaaehtoistyö.fi

Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan kohtaamalla, kehittämällä ja kannustamalla  experience image
27.8.2023

Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan kohtaamalla, kehittämällä ja kannustamalla

Missä pulma?

Tutkimusten valossa nuoret suhtautuvat vapaaehtoistoimintaan pääasiallisesti positiivisin mielin. Yli 60 % nuorista sanoo lähtevänsä mukaan vapaaehtoistoimintaan, jos heitä vain pyydettäisiin. Näistä positiivisista lukemista huolimatta monet vapaaehtoistoimijat tuskailevat sen asian kanssa, etteivät saa houkuteltua nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan tai, jos saavatkin, eivät nuoret sitoudu heille tarjottuihin tehtäviin. Missä siis pulma?

Nuoret haluavat käyttää aikaansa itselleen merkityksellisiin ja tärkeäksi kokemiinsa asioihin. Nuoret eivät ole yksi iso joukko, johon pätee kaikkiin samat asiat, joten mitään yleisiä vinkkejäkään ei voida antaa esimerkiksi siitä, mitkä vapaaehtoistehtävät kiinnostavat nuoria. Suhtautumalla asiaan avoimin mielin ja muutosvalmiudella voidaan nuoret toivottaa tervetulleeksi vapaaehtoistoiminnan pariin.

Kysy, kohtaa, kehitä, kerro, kannusta ja kiitä.

Näiden kuuden kohdan avulla pystytään selvittämään, miten nuoret määrittävät vapaaehtoistoiminnan ja vaikuttamisen. Keinojen avulla voidaan rakentaa tulevaisuuden vapaaehtoistoimintaa, joka tarjoaa tilaa erilaisille vapaaehtoisille ja vaikuttamisen muodoille.

Kysy. Kuten minkään muunkaan ikäryhmän kanssa ei voida nuoristakaan tehdä yleistyksiä tai oletuksia. Jalkautumalla nuorten pariin ja kysymällä heiltä heidän toiveistaan ja ajatuksistaan saadaan tärkeää tietoa siitä, miten nuoret haluavat vaikuttaa asioihin, kokea osallisuutta ja osallistua vapaaehtoistoimintaan. Ainoastaan nuori itse voi määrittää oman tarpeensa ja motivaationsa tulla mukaan vapaaehtoiseksi.

Kohtaa ja kuuntele. Pelkkä nuorilta kysyminen ei riitä, vaan vastauksia on kuunneltava tarkalla korvalla ja annettava aikaa aidolle kohtaamiselle. Mikäli nuori saa kokemuksia vaikuttamisen mahdollisuuksista, aktivoi se nuorta ja innostaa mukaan toimimaan. Kohtaamisen tulee tapahtua nuorelle helposti saavutettavissa paikoissa ja kanavissa.

Kehitä. Kun on tunnistettu, millaisia tarpeita nuoret nostavat esiin, on aika pohtia, kuinka kehittää ja tarvittaessa luoda uutta. Tässäkin parasta on, jos kehittäminen tapahtuu yhdessä nuorten kanssa. Yhteinen päämäärä ja tekeminen synnyttävät sitoutumista.

Kerro ja kuvaa. Millaista sitoutumista odotetaan, mitä osaamista toivotaan ja minne tullaan. Vapaaehtoistoiminnan tarkka ja rehellinen kuvaaminen auttavat nuorten hahmottamaan, mistä on kysymys. Avoimuus puolin ja toisin tukee turvallisuuden tunnetta ja molemminpuolista luottamusta.

Kannusta ja tunnista. Riittävä tuki ja kannustaminen tukevat eteenpäin. Yhdessä nuoren kanssa voidaan tunnistaa hänen osaamistaan. Jokaisella vapaaehtoisella on vahvuuksia, mutta etenkin nuoren voi olla vaikea tunnistaa niitä.

Kiitä. Tunnistamalla vahvuuksia ja etenkin tunnustamalla niitä vahvistetaan nuoren minäpystyvyyttä ja identiteettiä. Kiittäminen, palaute ja tunnustus tuntuvat aina hyvälle, mutta etenkin nuoren kohdalla nämä voivat tukea myös tulevaisuudessa eteenpäin.

Haluatko päästä testaamaan näitä kuuden koon vinkkejä nuoriin?

Keskiviikkona 11.10. klo 13.30–17 järjestettävin Nuorten vapaaehtoistoiminnan festareihin Helsingin keskustakirjasto Oodissa ovat tervetulleita kaikki halukkaat kohtamaan ja kertomaan omasta vapaaehtoistoiminnastaan nuorille. Tavoitteena on jakaa nuorille tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja kannustaa heitä mukaan toimintaan. Voit ilmoittautua mukaan järjestämään festareita varaamalla oman maksuttoman messupisteen, jossa pääset esittelemään vapaaehtoistoimintaa nuorille ja innostamaan heitä mukaan toimintaan.   

 

Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautuminen:  

https://kansalaisareena.fi/tapahtumat/tule-tekemaan-vapaaehtoistoimintaa-tutuksi-nuorille-vapaaehtoistoiminnan-festareilla/ 

Tule mukaan kehittämään

Jos kaipaat lisää vinkkejä ja faktoja nuorten vapaaehtoistoiminnasta tai haluaisit olla itse mukana kehittämässä sitä, ota somessa seurantaan #nuoretvapaaehtoiset ja liity Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjät -verkostoon, joka kokoontuu Facebookissa.

Teksti: Kaisa Rikkonen, projektipäällikkö, Kansalaisareena ry

 

Kansalaisareenan JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -hankkeen tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoimintaa tuottavien organisaatioiden osaamista nuorten kanssa työskentelystä, jotta nuorille löytyisi tulevaisuudessa enemmän heitä kiinnostavia ja aidosti osallistavia vapaaehtoistehtäviä. 

Kaisa Rikkonen, Kansalaisareena ry

Vapaaehtoistyö.fi-palvelun projektikoordinaattori Sadun kesäterveiset experience image
4.7.2023

Vapaaehtoistyö.fi-palvelun projektikoordinaattori Sadun kesäterveiset

Terveiset kotikonttoriltani Espoon Gumbölestä! Olen Satu Puolitaival ja toimin Vapaaehtoistyö.fi-palvelun projektikoordinaattorina Kansalaisareena ry:ssä.

Polkuni järjestökentälle ja Kansalaisareenaan on ollut mielenkiintoinen, monipuolinen ja myös kansainvälinen. Lähdin lukion jälkeen USA:n Pohjois-Carolinaan saatuani koripallostipendin paikalliseen collegeen. Neljän vuoden collegeopintojen jälkeen hain ja pääsin Vanderbiltin yliopistoon Tennesseessä, jossa kouluttauduin biokemian alalla syöpätutkijaksi. Työni tutkijana oli todella mielenkiintoista, mutta Yhdysvaltojen ankara työkulttuuri, reilusti yli 60 tunnin työviikot ja minimaaliset lomat eivät pidemmän päälle houkutelleet, joten palasin Suomeen vuonna 2010.

Unelmatyön äärelle

Suomeen palattuani ja erinäisten työtehtävien jälkeen aloitin Kansalaisareenassa keväällä 2018. Hyvin nopeasti huomasin, että järjestökenttä on minulle oikea paikka. Koen, että vapaaehtoistoiminnan parissa työskentely on kutsumukseni. Vapaaehtoisvoimin ylläpidetään monia matalan kynnyksen palveluja ja täydennetään julkista sektoria. Vapaaehtoistoiminta lisää osallisuutta, vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, sekä auttaa luomaan yhteiskunnallista luottamusta.

Nykyisen Vapaaehtoistyö.fi-sivuston kehittämistyö alkoi vuonna 2019 Kirkkopalvelut ry:n ja Kansalaisareena ry:n yhteistyönä. Olen ollut uuden palvelun kehittämistyössä mukana Kansalaisareenan edustajana aivan alusta alkaen ja prosessi on ollut todella antoisa ja mielenkiintoinen. Alusta on kehitetty käyttäjälähtöiseksi palvelumuotoilun keinoin päällimmäisenä ajatuksena se, että vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneiden olisi mahdollisimman helppo löytää itselleen eri toimijoiden tarjoamia mielekkäitä tehtäviä yhdeltä alustalta. Uudistettu Vapaaehtoistyö.fi-palvelu lanseerattiin syyskuussa 2020 ja sen suosio on kasvanut vauhdilla.

Tällä hetkellä työtehtäviini projektikoordinaattorina kuuluu mm. someviestintä, asiakaspalvelu, verkkopalvelun kehitys ja ylläpito sekä koulutusten ja esittelyjen vetäminen. Olen itsellenikin hieman yllättäen löytänyt vapaaehtoistoiminnan koulutuksista uuden intohimoni!

Vapaaehtoistyö.fi-palvelu ei ole vain verkkoalusta, vaan tarjoamme myös asiantuntijapalveluja etenkin Onnistumisen iloa vapaaehtoistoimintaasi! -koulutuswebinaarisarjan sekä suuren vuosittaisen Vapaaehtoisten kyselymme pohjalta tuotetun datan ja analyysin kautta. Oma osaamiseni ja asiantuntijuuteni kohdentuvat erityisesti toteuttamiini koulutuksiin vapaaehtoisten rekrytoinnista ja sitouttamisesta sekä vapaaehtoisten hyvinvoinnista. Pidän myös mielelläni käyttökoulutuksia ja palvelun esittelyjä – ole rohkeasti yhteydessä asiakaspalveluumme, jos kaipaat opastusta palvelun käyttöön!

Iloa vapaaehtoistoiminnasta

Oman vapaaehtoistoimintani aloitin USA:ssa toimimalla isosiskona Big Brother Big Sister -ohjelmassa. Kävimme collegen kemian osaston kanssa myös pitämässä High School -oppilaille tiedetunteja. Suomessa aloitin vuonna 2018 Punaisen Ristin ensiapupäivystäjänä – nykyään toimin SPR Keski-Espoon paikallisosaston hallituksessa. Olen myös käynyt erilaisissa tapahtumissa sekä kouluissa esittelemässä Punaisen Ristin toimintaa ja helppoja ensiaputaitoja. Ehkä hauskimmat vapaaehtoistehtäväni ovat olleen pop up -keikat Mummodiskoissa. Kannustan jokaista kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa, siitä löytää parhaimmillaan itselleen uuden harrastuksen!

Vapaa-ajallani nautin luonnosta, villiyrttien keräämisestä, ruuanlaitosta, lukemisesta ja kahden rescue-kissani kanssa leikkimisestä. Olen kesäihminen ja odotankin jo innolla parin päivän päästä alkavaa lomaa.

Toivon kaikille rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

Satu Puolitaival, Vapaaehtoistyö.fi

Onnistumisen iloa vapaaehtoistoimintaasi! experience image
25.6.2023

Onnistumisen iloa vapaaehtoistoimintaasi!

Kaipaatko tukea vapaaehtoistoiminnan organisointiin? Suuren suosion saavuttaneet Vapaaehtoistyö.fi-palvelun koulutuswebinaarit jatkuvat syksyllä! Jos missasit jonkin kevään koulutuksista, ei hätää: syksyn webinaareissa käsitellään jälleen toivomianne tärkeitä aiheita. 

Syksyn webinaarit:

Ke 6.9. klo 13–14.30 Vapaaehtoisten rekrytointi ja sitouttaminen

Ke 4.10. klo 13–14.30 Vapaaehtoistoiminnasta viestiminen

To 2.11. klo 13–14.30 Vapaaehtoisten hyvinvointi

To 14.12. klo 13–14.30 Vapaaehtoistoiminnan muutostrendit

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/onnistumiseniloas2023

Syyskuussa paneudumme vapaaehtoisten rekrytointiin ja sitouttamiseen. Miten innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan? Millainen on hyvä tehtäväilmoitus? Mikä auttaa vapaaehtoisia sitoutumaan? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen esittää vastauksia koulutuksen vetäjä, Vapaaehtoistyö.fi-palvelun projektikoordinaattori Satu Puolitaival.

Lokakuun teemana on vapaaehtoistoiminnasta viestiminen. Mitä on hyvä kertoa oman organisaation vapaaehtoistoiminnasta? Missä kanavissa kannattaa viestiä? Miten vapaaehtoisia tavoittaa? Kouluttajana toimii Vapaaehtoistyö.fi-palvelun suunnittelija Elisa Huuhka.

Marraskuun webinaari koskee vapaaehtoisten hyvinvointia. Miksi vapaaehtoisten hyvinvoinnista pitää huolehtia? Millainen on hyvinvoiva yhteisö? Miten toimia ongelmatilanteissa? Vapaaehtoisten hyvinvoinnista puhuu Satu Puolitaival.

Joulukuussa saamme kouluttajavieraiksi Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hankkeen projektipäällikön, tulevaisuusmuotoilija Mari Tähjän ja viestintäkoordinaattori Anyara G. Wisen. Webinaarin aiheena on vapaaehtoistoiminnan muutostrendit. Miltä vapaaehtoiskentän tulevaisuus näyttää? Miten voimme itse muovata tulevaisuutta?

Koulutuswebinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Webinaarit järjestetään Zoom-alustalla, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille webinaariaamuna. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/onnistumiseniloas2023

Vapaaehtoistyö.fi

Ei tarvitse olla supersankari - vapaaehtoiseksi ystäväksi lapselle experience image
13.6.2023

Ei tarvitse olla supersankari - vapaaehtoiseksi ystäväksi lapselle

Olin yhtenä päivänä kiertelemässä kirjastossa ja bongasin ilmoitustaululta OmaKamu-toiminnan esitteen. En kovin usein käy kirjastossa, saati tsekkaile ilmoitustauluja, mutta jotenkin tällä kertaa tuli vahva fiilis siitä, että ilmoitukset pitäisi käydä läpi. Päädyin OmaKamun nettisivulle ja seuraavana iltana olin ilmoittautunut mukaan.

Nyt taaksepäin katsottuna olin aika rohkea, kun uskalsin lähteä mukaan toimintaan ilman minkäänlaista aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta. Fiilikseni vain kertoi, että mulla voisi olla jotain annettavaa lapsen tai nuoren elämään, joten menin sillä. Olin oikeassa, sillä nyt mulla on PikkuKamu, jonka kanssa suhde on alkanut vahvistumaan vauhdilla. Kurssi alkoi nopeasti ilmoittautumiseni jälkeen. Ensin oli puhelu ja yksilöhaastattelu, jossa käytiin läpi omaa elämäntilannetta, odotuksia ja ajatuksia toiminnasta, sekä pohdittiin sopivuutta toimintaan. Tämän jälkeen varsinainen kurssi alkoi.

Ei tarvitse olla supersankari

Keskustelua, hyviä snäksejä ja naurua -siitä oli meidän kurssi tehty. Käytiin läpi ihan toimintaan liittyviä periaatteita, mutta myös syvällisiä ajatuksia lapsuuteen ja nuoruuteen liittyen. Peilailtiin tilanteita omaan elämään ja kokemuksiin, ja jaettiin muistoja lapsuudesta. Tärkeimmät keskustelut tulivat varmaankin aikuisen vaikutuksesta lapsen mieleen ja kehitykseen. Pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys. Ei tarvitse olla supersankari voidakseen auttaa tai tehdä toisen päivästä paremman. Kamu-suhde ei sinänsä poikkea tavallisesta ihmissuhteesta mitenkään. Täytyy kuitenkin muistaa, että lapsen elämässä ihmissuhteet ja aikuiset ovat tärkeässä roolissa, eivätkä lapset ole tottuneet lyhyisiin suhteisiin tai niiden katkeamisiin.

Tästä syystä koulutukseen kannattaa lähteä asenteella, että tästä Kamu-suhteesta tulee pysyvä. Elämäntilanteen tulisi olla sellainen, että on tilaa uudelle ihmissuhteelle. Muuten mielestäni jokainen turvallinen aikuinen, jolla on kiinnostusta olla positiivinen lisä lapsen tai nuoren elämässä, olisi hyvä Kamu. Oma elämänkokemus, harrastukset, taidot ja mielenkiinnon kohteet ovat meillä kaikilla erilaisia. Niiden tuominen lapsen tai nuoren elämään voi olla arvokasta. PikkuKamu voi oppia uusia taitoja, saada uusia näkökulmia elämään tai kiinnostua harrastuksista, joihin ei välttämättä olisi törmännyt ilman Kamu-suhdetta. Onnistunut Kamu-suhde voi tukea Pikkukamua toteuttamaan omia haaveitaan ja olemaan oma itsensä, mutta myös antaa paljon aikuiselle Kamulle.

Taide yhdistää meitä – erilaisia Kamuja tarvitaan

Kamuna toimimiseen ei siis tarvitse mitään erikoistaitoja. Parasta olla juuri oma itsensä, jotta täydellinen Kamumatch voidaan tehdä. Koulutuksen jälkeen OmaKamu-toiminnan ohjaajan kanssa käydään loppukeskustelu, jossa kartoitetaan vielä tarkemmin omia odotuksia ja toiveita, sekä aktiviteetteja, joita PikkuKamun kanssa haluaisi tehdä. Näiden pohjalta ohjaaja pyrkii yhdistämään sopivan parin.. Kamu-suhteen tulee olla molemmille osapuolille mukavaa ja antoisaa, joten myös Kamun toiveet ovat tärkeitä.

Toivon, että jokainen, joka pohtii koulutukseen lähtemistä, uskaltaa ottaa sen askeleen. Koulutus on laaja ja vastaa kyllä kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin toimintaan liittyen. Samalla saa hyvät välineet pohtia vaikuttaako toiminta sellaiselta, johon haluaisi lähteä mukaan.

Omalla kohdalla Kamu-suhde on alkanut maaliskuussa 2023 ja on lähtenyt syventymään erittäin nopeasti. Meitä yhdistää taide, joten se on teemana aina tapaamisissa. Olemme jo ehtineet tavata muutamia kertoja ja ideoimme oman jatkuvan projektin. PikkuKamu on jo ilmaissut odottavan tapaamisia innolla, ja itsekin olen saanut tapaamisista paljon positiivista energiaa. On jännittävää hypätä tähän Kamu-suhteeseen mukaan ja nähdä mihin se vie!

OmaKamu-toimintaan on tarjolla PK-seudulla, Tampereella, Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Oulussa. Tekstin kirjoittaja, 27-vuotias Suvi, toimiii Kamuna Tampereella.

Tarvitsemme uusia vapaaehtoisia kaikissa toimintakaupungeissamme. 

Lue lisää ja tule mukaan hyvän mielen vapaaehtoistoimintaan: https://omakamu.fi/koulutukset/

Blogi on julkaistu aiemmin OmaKamu.fi-sivuilla 21.4.2023.

Suvi Ala-Hakkola, OmaKamu