Materials

Letter of reference form (VETfi-tyotodistus.pdf)

How to create an appealing voluteer task (?)

Instruction videos

For volunteers (Youtube)

For organizers (Youtube)

Research and publications

Vapaaehtoistyö Suomessa 2018 (http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2018/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti-2018.pdf)

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 (https://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2020/06/Vapaaehtoistyo_Suomessa_2010ja2015.pdf)

Nuorten vapaaehtoistyön käsikirja (https://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/)

Valikkojulkaisu 2019: Vapaaehtoistoiminnan arvo (https://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2019/12/Vapaaehtoistoiminnan_arvo_PageView_WEB.pdf)

Lisää tutkimuksia ja selvityksiä vapaaehtoistoiminnasta
More research and studies about volunteering (https://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/tutkimukset-ja-selvitykset/))

Affiliates

Kukunori ry. (https://pokka.kukunori.fi/)

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry (https://www.toimeksi.fi)

Ikäinstituutti (https://www.vapaaehtoiseksi.fi/)

Helsingin kaupunki (https://www.vapaaehtoistoiminta.hel.fi/)