Are you thinking about responsibility issues in voluntary activities?

Suomi.fi service contains relevant authority instructions on voluntary activities and on the organization of public events.

Research and publications (in Finnish)

Vapaaehtoistyö Suomessa 2018 (http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2018/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti-2018.pdf)

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 (https://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2020/06/Vapaaehtoistyo_Suomessa_2010ja2015.pdf)

Nuorten vapaaehtoistyön käsikirja (https://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/)

Valikkojulkaisu 2019: Vapaaehtoistoiminnan arvo (https://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2019/12/Vapaaehtoistoiminnan_arvo_PageView_WEB.pdf)

Lisää tutkimuksia ja selvityksiä vapaaehtoistoiminnasta More research and studies about volunteering (https://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/tutkimukset-ja-selvitykset/))