Vanliga frågor

Vad är internettjänsten Frivilligarbete.fi?

Vem är tjänsten avsedd för?

Vad är nyttan med tjänsten?

Vad är frivilligarbete?

Varför söka sig till frivilligarbete?

Vad är ett användarnamn?

Måste jag logga in?

Hur anmäler jag mig som volontär?

Innebär detta ett slutgiltigt åtagande för mig?

Får jag vara med?

Varför måste jag lämna mina kontaktuppgifter?

Ålder och kön – varför frågar vi om dessa?

Hur slutar jag som volontär?

Jag är intresserad av uppdrag från en viss annonsör. Hur får jag information om dessa uppdrag?

Vad gör jag om jag upptäcker ett osakligt uppdrag eller sammanslutning i tjänsten?

Vad gör jag om min lösenordslänk går ut?

Vem kan annonsera uppdrag?

Hur annonseras uppdrag?

Hur ser en bra uppdragsbeskrivning ut?

Teman för frivilliguppdrag: Vad är teman för något och hur väljer jag ett lämpligt tema?

Vad är skillnaden mellan lätt- och fullversionerna?

Kan jag gå från lättversionen till fullversionen när som helst?

Vad ser jag de volontärer som sökt till mitt uppdrag?

Hur redigerar jag mitt uppdrag?

Vad gör jag om publiceringsknappen inte fungerar?

Vem ansvarar för innehållet i frivilliguppdrag på webbplatsen?

Är det möjligt att ett uppdrag som jag anmält inte publiceras?

Hur kan man säkerställa att volontärerna medverkar aktivt och inte lämnar annonsören i sticket?

Vem tillhandahåller tjänsten?

Vem kan jag kontakta?